Daily Archives: 19/12/2015

Tổng quan

♦ Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN 715. ♦ Tên viết tắt: CÔNG TY 715. ♦ Địa chỉ trụ sở chính: 404A, ấp Tân Vĩnh Thuận, xã Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: 0703. 816353 Fax: 0703. 815273. ♦ Vốn điều lệ Công ty : 27.500.000.000 đồng (Việt Nam đồng). ♦ Cơ quan sở hữu: Tên giao ... Xem thêm »