Quản lý và Bảo trì Quốc lộ 54

Công ty phụ trách Quản lý, duy tu, bảo trì và sửa chữa Quốc lộ 54. Quốc lộ 54 có chiều dài 155 km, nằm cặp Sông Hậu, nối liền Đồng Tháp, Vĩnh Long và Trà Vinh. Quốc lộ 54 bắt đầu (km 0) tại bến phà Vàm Cống và kết thúc tại Thành phố Trà Vinh (km 155).

Ngày đăng: 29-09-2015