Công Ty Cổ Phần 715. http://congty715.com.vn Chuyên bảo trì, sửa chữa cầu đường Fri, 14 Jun 2019 03:03:41 +0000 vi hourly 1 http://wordpress.org/?v=4.3.11 Thông tin cổ đông http://congty715.com.vn/thong-tin-co-dong/ http://congty715.com.vn/thong-tin-co-dong/#comments Thu, 25 Feb 2016 03:15:23 +0000 http://localhost/wordpress/?p=285 Công ty được cổ phần hoá từ Công ty TNHH một thành viên Quản lý và Sửa chữa Cầu đường 715 nên không có cổ đông sáng lập. Công ty có thể tăng vốn điều lệ khi được Đại hội cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.

♦ Cơ cấu vốn điều lệ của công ty cổ phần như sau:

codong

♦ Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (Ngày 03/05/209)  >> Xem tại đây new6__e0
 Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2019 và Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2019 (Ngày 25/04/2019)  >> Xem tại đây new6__e0
♦ Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 (Ngày 12/04/2019) >> Xem tại đây new6__e0
♦ Thông tin Báo cáo thường niên năm 2018 ngày 04 tháng 04 năm 2019 (Ngày 05/04/2019) >> Xem tại đây   new6__e0
 Thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cồ đông thường niên năm 2019 (Ngày 06/03/2019) >> Xem tại đây new6__e0
♦ Thông tin về việc chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền (Ngày 31/05/2018) >> Xem tại đây 
♦ Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2017 (Ngày 04/05/2018) >> Xem tại đây 
♦ Biên bản, Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 (Ngày 24/04/2018) >> Xem tại đây 
♦ Báo cáo thường niên năm 2017 (Ngày 14/04/2018) >> Xem tại đây 
♦ Nghị quyết về việc triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 (Ngày 14/04/2018) >> Xem tại đây 
♦ Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018  (Ngày 12/03/2018) >> Xem tại đây 
♦ Giấy chứng nhận đăng ký  doanh nghiệp (lần 9) CÔNG TY CỔ PHẦN 715  (Ngày 09/08/2017) >> Xem tại đây 
♦ Quyết định bổ nhiệm TGĐ Công ty cổ phần 715  (Ngày 07/08/2017) >> Xem tại đây 
♦ Nghị quyết bầu chủ tịch HĐQT và Bổ nhiệm TGĐ  Công ty cổ phần 715 nhiệm kỳ 2015-2019  (Ngày 04/08/2017) >> Xem tại đây
♦ Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2017  Công ty cổ phần 715.  (Ngày 04/08/2017) >> Xem tại đây
♦ Tờ trình  đề xuất  về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần 715.  (Ngày 26/07/2017) >> Xem tại đây
♦ Tờ trình  về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần 715.  (Ngày 26/07/2017) >> Xem tại đây
♦ Thông báo triệu tập về việc Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2017  (Ngày 24/07/2017) >> Xem tại đây
♦ Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017  (Ngày 04/07/2017) >> Xem tại đây   
♦ Thông báo về việc Chủ tịch HĐQT nghỉ hưu (Ngày 30/06/2017)>>Xem tại đây 
♦ Quyết định về việc nghỉ hưu của Bà Nguyễn Kiêm Lê (Ngày 30/06/2017)>>Xem tại đây 
♦ Thông báo thay đổi giấy đăng ký kinh doanh lần 8 (Ngày 05/04/2017) >>Xem tại đây
♦ Thông báo chi trả cổ tức năm 2016 (Ngày 05/04/2017) >> Xem tại đây
♦ Danh sách chi trả cổ tức (Ngày 05/04/2017) >> Xem tại đây
♦ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần (Ngày 28/04/2017) >> Xem tại đây
♦ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (Ngày 26/04/2017) >> Xem tại đây
♦ Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017  (ngày 14/04/2017) >> Xem tại đây
♦ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng năm 2017 (Ngày 14/04/2017) >> Xem tại đây
♦ Báo cáo thường niên năm 2017 (Ngày 24/03/2017) >> Xem tại đây
http://www.find-agirlfriend.com
]]>
http://congty715.com.vn/thong-tin-co-dong/feed/ 0
Thông báo v/v đăng ký lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký chứng khoáng Việt Nam http://congty715.com.vn/thong-bao-luu-ky-co-phieu/ http://congty715.com.vn/thong-bao-luu-ky-co-phieu/#comments Fri, 19 Feb 2016 03:45:19 +0000 http://congty715.com.vn/?p=731 Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán sô 08/2016/GCNCP-VSD do Trung tâm Lưu ký chứng khoáng Việt Nam cấp ngày 27/01/2016. Công ty Cổ phần 715 xin thông báo cổ đông về việc đăng ký lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký chứng khoáng Việt Nam:

♦ Nội dung chi tiết văn bản thông báo  >>Xem tại đây new6__e0

 

]]>
http://congty715.com.vn/thong-bao-luu-ky-co-phieu/feed/ 0
Ảnh Hội nghị Người lao động 2016 http://congty715.com.vn/anh-hoi-nghi-nguoi-lao-dong-2016/ http://congty715.com.vn/anh-hoi-nghi-nguoi-lao-dong-2016/#comments Mon, 18 Jan 2016 02:01:01 +0000 http://localhost/wordpress/?p=666 P1000960 (2736 x 2052) P1000965 (2736 x 2052) P1000933 (2496 x 1404) P1000951 (2736 x 2052) P1000919 (2736 x 2052) P1000916 (2736 x 2052) P1000944 (2736 x 2052) P1000939 (2736 x 2052) P1000969 (2736 x 2052) ]]> http://congty715.com.vn/anh-hoi-nghi-nguoi-lao-dong-2016/feed/ 0 Công ty Cổ phần 715 tổng kết công tác năm 2015 và chương trình công tác 2016 http://congty715.com.vn/tong-ket-cong-tac-nam-2015-va-chuong-trinh-cong-tac-2016/ http://congty715.com.vn/tong-ket-cong-tac-nam-2015-va-chuong-trinh-cong-tac-2016/#comments Mon, 18 Jan 2016 01:33:48 +0000 http://localhost/wordpress/?p=661 Ngày 14 tháng 01 năm 2016, Công ty Cổ phần 715 tổng kết công tác Xây dựng Đảng năm 2015 và triển khai chương trình công tác 2016; tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2016.

]]>
http://congty715.com.vn/tong-ket-cong-tac-nam-2015-va-chuong-trinh-cong-tac-2016/feed/ 0
Xây dựng đường Đ43 khu kinh tế cửa khẩu Dinh Bà giai đoạn 2 http://congty715.com.vn/xay-dung-duong-d9-khu-kinh-te-cua-khau-dinh-ba-giai-doan-2/ http://congty715.com.vn/xay-dung-duong-d9-khu-kinh-te-cua-khau-dinh-ba-giai-doan-2/#comments Tue, 12 Jan 2016 06:57:41 +0000 http://localhost/wordpress/?p=599
 • Xây dựng đường Đ43 khu kinh tế cửa khẩu Dinh Bà giai đoạn 2.
 • Kinh phí: 10,7 tỷ đồng.
 • Chủ đầu tư: Trung tâm đầu tư và khai thác hạ tầng khu kinh tế Đồng Tháp.
 • ]]>
  http://congty715.com.vn/xay-dung-duong-d9-khu-kinh-te-cua-khau-dinh-ba-giai-doan-2/feed/ 0
  Mở rộng, cải tạo Trạm thu phí Chợ Đệm http://congty715.com.vn/mo-rong-cai-tao-tram-thu-phi-cho-dem/ http://congty715.com.vn/mo-rong-cai-tao-tram-thu-phi-cho-dem/#comments Tue, 12 Jan 2016 06:39:12 +0000 http://localhost/wordpress/?p=595
 • Mở rộng, cải tạo Trạm thu phí Chợ Đệm và Thân Cửu Nghĩa đường cao tốc Tp. Hồ Chí Minh – Trung Lương.
 • Kinh phí: 25 tỷ đồng.
 • Chủ đầu tư: Tổng công ty Cửu Long.
 • ]]>
  http://congty715.com.vn/mo-rong-cai-tao-tram-thu-phi-cho-dem/feed/ 0
  Xây dựng nền mặt đường đoạn Km151+900 – Km 154+900 http://congty715.com.vn/xay-dung-nen-mat-duong/ http://congty715.com.vn/xay-dung-nen-mat-duong/#comments Mon, 11 Jan 2016 08:03:33 +0000 http://localhost/wordpress/?p=582
 • Xây dựng nền mặt đường đoạn Km151+900- Km 154+900 và xây dựng  02 cống ngang D1500  đoạn thứ Bảy – kênh 14.
 • Kinh phí: 25,7 tỷ đồng.
 • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần kỹ thuật XD Ssangyong Hàn Quốc.
 • ]]>
  http://congty715.com.vn/xay-dung-nen-mat-duong/feed/ 0
  Ảnh hội nghị tuyên truyền an toàn giao thông http://congty715.com.vn/anh-hoi-nghi-tuyen-truyen-an-toan-giao-thong/ http://congty715.com.vn/anh-hoi-nghi-tuyen-truyen-an-toan-giao-thong/#comments Mon, 11 Jan 2016 03:27:05 +0000 http://localhost/wordpress/?p=561 DSC01323 (600 x 450) DSC01327 (600 x 450) DSC01341 (600 x 450) DSC01348 (600 x 450) DSC01341 (600 x 450) DSC01323 (600 x 450) DSC01311 (600 x 450) DSC01307 (600 x 450) DSC01305 (600 x 450) DSC01303 (600 x 450) DSC01341 (600 x 450) DSC01307new DSC01306 (600 x 450) DSC01335 (600 x 450) DSC01310 (600 x 450) ]]> http://congty715.com.vn/anh-hoi-nghi-tuyen-truyen-an-toan-giao-thong/feed/ 0 Ảnh công trình cầu Mỹ Thuận http://congty715.com.vn/anh-cau-my-thuan/ http://congty715.com.vn/anh-cau-my-thuan/#comments Tue, 05 Jan 2016 04:08:28 +0000 http://localhost/wordpress/?p=489 mythuan1 mythuan2 mythuan3 mythuan4 IMG_0332new IMG_0193 IMG_0053 ]]> http://congty715.com.vn/anh-cau-my-thuan/feed/ 0 Thông tin tuyển dụng http://congty715.com.vn/thong-tin-tuyen-dung/ http://congty715.com.vn/thong-tin-tuyen-dung/#comments Wed, 30 Dec 2015 01:56:35 +0000 http://localhost/wordpress/?p=433 Công ty VINACONEX E&C tuyển dụng kỹ sư Cầu đường.

  Thông tin tuyển dụng của vietnamworks

  ]]>
  http://congty715.com.vn/thong-tin-tuyen-dung/feed/ 0