Mở rộng, cải tạo Trạm thu phí Chợ Đệm

  • Mở rộng, cải tạo Trạm thu phí Chợ Đệm và Thân Cửu Nghĩa đường cao tốc Tp. Hồ Chí Minh – Trung Lương.
  • Kinh phí: 25 tỷ đồng.
  • Chủ đầu tư: Tổng công ty Cửu Long.
Ngày đăng: 12-01-2016