Xây dựng nền mặt đường đoạn Km151+900 – Km 154+900

  • Xây dựng nền mặt đường đoạn Km151+900- Km 154+900 và xây dựng  02 cống ngang D1500  đoạn thứ Bảy – kênh 14.
  • Kinh phí: 25,7 tỷ đồng.
  • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần kỹ thuật XD Ssangyong Hàn Quốc.
Ngày đăng: 11-01-2016