Công ty Cổ phần 715 tổng kết công tác năm 2015 và chương trình công tác 2016

Ngày 14 tháng 01 năm 2016, Công ty Cổ phần 715 tổng kết công tác Xây dựng Đảng năm 2015 và triển khai chương trình công tác 2016; tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2016.

Ngày đăng: 18-01-2016