Xây dựng đường Đ43 khu kinh tế cửa khẩu Dinh Bà giai đoạn 2

  • Xây dựng đường Đ43 khu kinh tế cửa khẩu Dinh Bà giai đoạn 2.
  • Kinh phí: 10,7 tỷ đồng.
  • Chủ đầu tư: Trung tâm đầu tư và khai thác hạ tầng khu kinh tế Đồng Tháp.
Ngày đăng: 12-01-2016